درباره پروین هاست

پَروین، نام یک خوشه ستاره ای در صورت فلکی گاو است که به «هفت خواهران» نیز شهرت دارد، چرا که از میان بیش از دویست ستاره شناخته شده آن، تنها هفت ستاره با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است. نام دیگر این خوشه در عربی و فارسی ثریا است و در انگلیسی به آن Pleiades می گویند. همچنین در فهرست مسیه که توسط شارل مسیه تهیه شده و شامل یکصد و ده جرم آسمانی است، خوشه پروین M45 نام گرفته است.

نام کسب و کار ما نیز از کنار هم قرار دادن نام این خوشه ستاره ای و کلمه “هاست” یا “Host” به معنی میزبان شکل گرفته. بر خلاف این خوشه ستاره ای، هدفمان میزبانی بیشتر از دویست وبسایت است و میخواهیم کاری کنیم که نه فقط هفت، که همه این وسایت ها بدرخشند و به چشم کاربران ایرانی بیایند.

نیازهایتان را برآورده می کنیم

با این که تیم کوچکی داریم اما، تخصص و تجربه کافی را برای برآورده کردن نیازهای شما و تبدیل ایده هایتان به واقعیت را کسب کرده ایم. چاشنی کارمان نیز عشق است، که جزء جدایی ناپذیر طراحی های ماست.

9
مشتری راضی
9
پروژه انجام شده
504
لیوان قهوه مصرف شده
3
پروژه در دست انجام